คุยก่อนเกษียณ "ตอน น้ำลดตอผุด"

คุยก่อนเกษียณ "ตอน น้ำลดตอผุด"

"น้ำลดตอผุด"


    เหตุผลว่า ทำไมถึงต้องวางแผนเกษียณอายุ

     ไม่ว่าคุณจะเกษียณที่อายุ 60 ปี หรือจะอายุเท่าไร สิ่งที่คุณจะต้องเผชิญ คือ

1. รายได้จากการทำงานลดลง 
แน่นอนว่าหลังจากที่เกษียณอายุ นั้นหมายความว่า รายได้ที่เคยได้รับจากการทำงานลดลง หรือหยุดลง ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่สำหรับบุคคลที่ยังคงต้องใช้เงินเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตอยู่ต่อไปจนกว่าจะสิ้นลม

 

2. สุขภาพร่างกายเสื่อมลง 
เมื่ออายุมากขึ้นสิ่งที่ตามมา คือ ปัญหาสุขภาพ เนื่องจากสุขภาพร่างกายที่เสื่อมสภาพลง ส่งผลให้ทำงานได้น้อยลง ยิ่งถ้าบุคคลที่มีความจำเป็นที่ต้องเกษียณอายุช้าลง ร่างกายก็อาจจะไม่เอื้อต่อการทำงาน และอาจจะประสบปัญหาด้านสุขภาพด้วย

 

3.ค่าใช้จ่ายเรื่องสุขภาพ 
เมื่ออายุมากขึ้น
ปัญหาสุขภาพก็จะตามมา ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายเรื่องการดูแลรักษามากขึ้น ด้วยสภาพเศรณฐกิจในปัจจุบันทางการแพทย์ก้าวหน้า ก็มาพร้อมกับค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการรักษาเป็นทวีคูณ

       จากเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมานั้น ทำให้เราจำเป็นต้องมีการวางแผนเกษียณอายุเพื่อ ”เตรียมตัว และเตรียมเงิน”  ในกระเป๋า ให้พร้อมเมื่อวันนั้นมาถึง             TOY,IC
DD-Wealth