เป็น หนี้ เพราะมี รัก

เป็น หนี้ เพราะมี รัก

เป็น หนี้ เพราะมี รัก

 

                ในฐานะนักวางแผนการเงิน แถมด้วยอีกหลายบทบาททั้งที่ได้รับจากคนอื่น และที่เป็นคนเลือกรับมาเอง เช่น เป็นลูก เป็นหลาน เป็นพี่ เป็นน้อง เป็นเพื่อน เป็นลุง เป็นสามี เป็นพ่อ เป็นอา เป็นหัวหน้า เป็นลูกน้อง และอีกหลายบทบาทที่ไม่ได้กล่าวถึง ล้วนแล้วแต่ส่งผลให้ผู้เขียนได้มีมุมมองเกี่ยวกับ หนี้ ที่หลากหลายมากขึ้น จริงหรือไม่ ที่ตั้งแต่คุณมีความรักในทุกๆบทบาท เท่ากับคุณได้อนุมัติสินเชื่อวงเงินไม่จำกัดให้กับบุคคลที่คุณรักแล้ว ตามระดับความรัก และความสามารถที่คุณจ่ายไหว มาลองคิดตามไปพร้อมกันนะครับ

                ตั้งแต่คุณเกิดมาเป็นลูกของพ่อแม่ เมื่อคุณเติบโตเป็นผู้ใหญ่ คุณเองได้อนุมัติสินเชื่อค่าเลี้ยงดู ค่ารักษาพยาบาลคุณพ่อคุณแม่ไว้ให้ท่านแล้ว วงเงินไม่จำกัดตามกำลังความสามารถของคุณ แม้กระทั่งไม่มีเงิน คุณก็ต้องจ่ายเวลามาดูแลท่าน หรือคุณจะปฏิเสธว่าไม่ต้องตอบแทนพระคุณท่านทั้งสอง ปล่อยให้ท่านดูแลตัวเองไปตามกรรม กรรมที่ท่านเลี้ยงดูคุณจนมีวันนี้น่ะหรือ?

                ขณะเดียวกันคุณเกิดมามีญาติพี่น้อง ถ้าคุณพอจะมีกำลัง หากพี่น้องเดือดร้อน คุณไม่ช่วยได้หรือ?

                เพื่อนก็เช่นกัน คุณเคยร่วมทุกข์ร่วมสุข กิน เที่ยว เล่น นอน ด้วยกันมาตั้งแต่เล็กๆ วันนี้ถ้าเลือกได้ คุณอยากช่วยเพื่อน ให้เพื่อนหยิบยืมเงิน หรือปล่อยให้เพื่อนตกเป็นข่าว ฆ่าตัวตาย บนข่าวหน้า 1 หนังสือพิมพ์?

                มาถึงคนสำคัญที่ไม่กล่าวถึงไม่ได้เลย ในฐานะที่ผมเป็นสามี และคุณพ่อของลูกสาวอีก 2 คน ทันทีที่ภรรยาผมตั้งครรภ์ ผมก็ได้อนุมัติสินเชื่อวงเงินไม่จำกัดไว้ให้พวกเธอแล้ว ตั้งแต่ค่าตรวจครรภ์ ค่าคลอด ค่าวัคซีน ค่ารักษาพยาบาล ค่าผ้าอ้อม ค่าเสื้อผ้า ค่าอาหาร ค่านม ค่าขนม ค่าของเล่น ค่าบ้าน ค่ารถ ค่าเล่าเรียน ค่าเทอม ค่าเรียนพิเศษ ค่าท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายพิเศษต่างๆ ถามว่า ถ้าเลือกได้ จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้พวกเธอไหม? ผมไม่จ่ายได้ไหม? ให้คนอื่นจ่ายแทนทั้งหมดตลอดไปได้ไหม? เพราะบทบาทนี้ทำให้ผมเข้าใจว่าผม เป็น หนี้ เพราะมี รัก ชัดเจนขึ้น ชัดเจนถึงขนาดที่กำหนดสูตรให้แก่ความคิดนี้ได้เลยทีเดียว


ถ้า สูตรการคำนวณ อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม = หนี้สินรวม/สินทรัพย์รวม

ดังนั้น สูตรการคำนวณ อัตราส่วนหนี้สินต่อความรัก = หนี้สินตามระดับความรัก/สินทรัพย์รวม


  •              จะได้เห็นว่าถ้าคุณรักใครมาก คุณก็มีหนี้สินตามระดับความรักมากเช่นเดียวกัน และหนี้สินนี้ คุณเป็นผู้เลือกเอง และมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะจ่ายตามที่คุณเป็นผู้ระบุค่างวด ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย

     

                    การมีหนี้ อาจเป็นทุกข์ เพราะเราต้องมีภาระในการชำระค่างวด จากข้อมูลข้างต้น อาจกล่าวได้ว่า หนี้ดี ก็มีอยู่ เพราะความจำเป็นทางการเงิน เกิดขึ้นวันนี้ แต่การมีหนี้ ก็คือการได้เงิน หรือพลังอำนาจในการจับจ่ายใช้สอย โปรดอย่าลืมว่า "พลังอันยิ่งใหญ่ มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่ง" เพราะการผิดนัดชำระหนี้อาจก่อให้เกิดปัญหาใหญ่มากมายตามมา เราทุกคนจึงควรตั้งมั่นอยู่ในความพอเพียง นั่นเอง ..

    ชัยวัฒน์ พัฒนไพบูลย์ CFP®