การไม่มี "หนี้" เป็นลาภอันประเสริฐ

การไม่มี "หนี้" เป็นลาภอันประเสริฐ

      คุณรู้สึกอย่างไร❓…..หากต้องมี หนี้สิน หรือเรียกสั้นๆว่า 'หนี้ '

       การเป็น 'หนี้' เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ความต้องการที่มีมากกว่า ความจำเป็น, มีค่าใช้จ่ายที่มากกว่ารายได้, การใช้จ่ายเงินเกินตัว, ต้องการเงินเพื่อลงทุนทำธุรกิจ, จากการพนัน, ไม่สามารถหมุนเงินได้ทัน, การประมาทจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ฯลฯ

       ในบางครั้งการที่เราเป็นหนี้ ก็ทำให้เราได้ทรัพย์สินนั้นมาเป็นของเรา เพียงแต่เราต้องวางแผนการชำระหนี้ให้ดี มิเช่นนั้น เราอาจจะต้องเสียทั้งเงินและ    ทรัพย์สินไปโดยที่ไม่ได้อะไรเลย หากเป็นหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นหนี้พอกพูนไม่รู้จักจบสิ้น คุณคงไม่มีความสุขแน่นอน

 

       หนี้สิน หมายถึง ภาระผูกพันในปัจจุบันของบุคคล/กิจการ ภาระผูกพันดังกล่าวเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีตซึ่งการชำระภาระผูกพันนั้น คาดว่าจะส่งผลให้บุคคล/กิจการสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

 

หนี้สินสามารถจำแนกออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่

  • หนี้สินระยะสั้น (Current Liabilities)
  • หนี้สินระยะยาว (Long-term debt)

 

 

       การมีหนี้ไม่จำเป็นต้องทุกข์เสมอไป เราสามารถมีความสุขได้ หากเรามีการวางแผนการชำระหนี้ที่ดีพอ และที่สำคัญคือ “วินัยในการชำระหนี้”

       แล้วคุณล่ะ…หากจำเป็นต้องเป็น 'หนี้ ' คุณได้เตรียมวางแผนบริหารจัดการหนี้ของคุณแล้วหรือยัง? DD-Wealth by Tidawan ยินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านค่ะ

 

       “ไม่ใช่เพื่อตัวเอง แต่เพื่อคนที่คุณรัก”


TIDAWAN DD

IC